2017-09-19

Instrukcja korzystania z BIP

Strona główna BIP ZSP4

Strona główna - zawiera dane teleadresowe ZSP4, godziny pracy oraz dane redakcji BIP.
Wyświetlana jest bezpośrednio po wejściu na stronę podmiotową BIP lub po jednokrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na link "Strona główna" - znajdujący się nad Menu użytkownika.

System umożliwia subskrypcję podmiotowej strony BIP. W tym celu należy kliknąć w hiperłącze - "Subskrybuj stronę podmiotu", znajdujące się pod danymi Redakcja BIP. Po wprowadzeniu adresu e-meil do otwartego okna Dodaj subskrypcję, należy wcisnąć przycisk „Zapisz”. Po wykonaniu tych czynności system wygeneruje automatyczną wiadomość, która zostanie wysłana na podany adres e-mail. Ostatnią czynnością jaką należy wykonać jest potwierdzenie subskrypcji (postępować zgodnie z treścią wiadomości przesłanej na konto e-mail).

Elementy strony podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu działa na platformie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Po otwarciu strony można wyróżnić 4 obszary przedstawione niżej:

  • Nagłówek;

  • Menu użytkownika;

  • Część strony, na której wyświetlane są informacje publiczne zamieszczone przez podmiot;

  • Stopka.

Nagłówek zawiera następujące elementy:

  • logo BIP;

  • wyszukiwarka

  • nawigacja umożliwiająca powiększenie tekstu i elementów graficznych znajdujących się na stronie;

  • opcja wyboru języka, w którym zostanie wyświetlona strona główna;

  • nazwa podmiotu.

Menu użytkownika to zestaw zakładek opisanych etykietami, umożliwiających wyświetlenie żądanych informacji publicznych.
Menu może być jedno lub wielopoziomowe. Jeżeli z prawej strony etykiety znajduje się czerwony znaczek trójkąta oznacza to, że menu posiada więcej poziomów a informacja dostępna będzie po kliknięciu jednej z opcji podmenu.

Treść informacji publicznej - Wyświetlenie odpowiedniej informacji publicznej nastąpi po jednokrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na etykietę zakładki.

Stopka – zawiera elementy graficzne, do których skonfigurowano łącza przekierowujące  użytkownika do innych stron internetowych. Informacje o stronach pojawią się po ustawieniu kursora myszki w obrębie danego znaku graficznego.

Wyszukiwanie informacji

System wyposażony jest w wyszukiwarkę, która może działać w trybie podstawowym (prostym) oraz zaawansowanym. Wprowadzenie frazy do pola znajdującego się w nagłówku strony i wciśnięcie przycisku ”Szukaj” spowoduje, że wyniki wyszukiwania pojawiają się w postaci wyników wyszukiwarki prostej.  Kliknięcie na link „wyszukiwarka zaawansowana”, znajdujący się pod ww. polem umożliwi uzyskanie bardziej szczegółowych wyników wyszukiwania zgodnych z dodatkowymi kryteriami określonymi przez użytkownika.

Załączniki

  Instrukcja użytkownika 3,37 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się